Europa

Europa biedt organisaties de kans om maatschappelijke uitdagingen samen aan te pakken. Het bredere doel van Europa is een bijdrage leveren aan de strategie voor ontwikkeling, banen, sociale gelijkheid en inclusie. Initiatieven zijn bijvoorbeeld gericht op het tegengaan van werkloosheid onder jongeren, het terugdringen van het aantal vroegtijdige schoolverlaters of het mobiliseren en bevorderen van internationale samenwerkingen.
Sinds 2019 is Sportief Besteed Groep actief in Europa. Ons Europese netwerk bestaat met name uit organisaties die werkzaam zijn op het gebied van sport, onderwijs en sociaal ondernemerschap. Door ‘over de grens te kijken’ delen wij onze kennis op internationaal vlak en leren wij van andere Europese organisaties.

Sportief Besteed Groep in Europe
Europe offers organizations the opportunity to jointly tackle all kinds of social challenges. Europe’s broader goal is to contribute to the strategy for development, jobs, social equality and inclusion. Initiatives may, for example, be aimed at combating youth unemployment, reducing the number of early school leavers or mobilizing and promoting international cooperation. Sportief Besteed Groep has been active in Europe since 2019. Our European network consists mainly of organizations working in the field of sports, education and social entrepreneurship. By “going across borders” we share our knowledge internationally and learn from other European organizations.

Heb je een vraag of opmerking, laat het ons middels dit formulier weten. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

Privacy

Vulcanusweg 263C,
2624 AV, Delft

015 241 11 51

info@sportiefbesteedgroep.nl